Home

Laporan KKIA | Panel Penasihat Kesihatan | Komen | Pengenalan | Aktiviti Semasa | Kakitangan | Carta Organisasi | Berita Semasa | Laporan Tahunan | Dental | Unit Pesakit Luar | Farmasi | Makmal | KKIA | Ucapan
Klinik Kesihatan Tersang
Aktiviti Semasa

Antara Aktiviti Yang Telah Kami Jalankan.

Soccer players; Actual size=240 pixels wide

Melaksanakan Program Pemeriksaan Kesihatan Dan Pameran di balairaya Felda Tersang 2. pada 25/10/2000

kktersang.jpg

Many of you parents have digital cameras these days. If you have some photos that you would like to have on the site, please e-mail them to me.