Home

Laporan KKIA | Panel Penasihat Kesihatan | Komen | Pengenalan | Aktiviti Semasa | Kakitangan | Carta Organisasi | Berita Semasa | Laporan Tahunan | Dental | Unit Pesakit Luar | Farmasi | Makmal | KKIA | Ucapan
Klinik Kesihatan Tersang
Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Perkhidmatan Pesakit Luar 2001
Disediakan oleh Zali B Busu
Pembantu Perubatan U8
KK Tersang

Perkhidmata Pesakit Luar adalah perkhidmatan yang penting dalam memberi khidmat kepada masyarakat.Ianya meliputi rawatan kes-kes ringan,kecemasan dan lain-lain.Di sini rawatan diberi sepenuhya oleh seorang Pembantu Perubatan manakala Pegawai Perubatan datang seminggu sekali untuk merawat kes-kes rujukan.
Objektifnya:
1. Mengesan kes-kes ringan
2. Mengurangkan kedatangan pesakit ringan ke hospital
3. Mengurangkan beban pesakit untuk mendapatkan rawatan
5. Membolehkan pesakit kronik mendapat rawatan di tempat berhampiran
6. Memberi khidmat kaunseling/pendidikan kepada mereka.

Bagi perkhidmatan rawatan hanya tertumpu di operasi klinik sahaja ,ianya tidak melibatkan pasukan bergerak dan sebagainya.

Unjuran Kedatangan pesakit luar...

kktersang.jpg

Unjuran kenaikan pesakit pada tahun 2001 adalah amat medadak, kenaikan 1633 (14.35%) berbanding tahun 2000. Kenaikan ini adalah berpunca kemungkinannya kepercayaan masyarakat terhadap perkhidmatan yang diberikan. Walaupun kekurangan anggota perkhidmatan tetap dilaksanakan dan bebankerja ini terpaksa ditanggung.Faktor ekonomi yang menjejaskan peneroka juga menjadikan klinik kerajaan menjadi tumpuan.

kktersang.jpg

Bagi unjuran bulanan tidak menampakkan apa-apa perubahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah 13, 011 telah dirawat menjadikan purata sehari bekerja yang mendapatkan rawatan kira-kira 45 orang.

kktersang.jpg

kktersang.jpg

Bagi carta mengikut etnik kaum,kaum melayu masih mendominasi hampir 80% (12,741). Ini kerana majoriti kepundudukan di perkampongan Felda. Statistik penduduk juga mendapati tiada kaum cina dan kaum ini hanya sekita 20 orang. Bagi orang asli adalah penduduk dari perkampungan lain yang mejalankan kerja buruh ladang di kawasan ini.

kktersang.jpg

kktersang.jpg

kktersang.jpg

Segalanya Di Sini e-PKDR