Home

Laporan KKIA | Panel Penasihat Kesihatan | Komen | Pengenalan | Aktiviti Semasa | Kakitangan | Carta Organisasi | Berita Semasa | Laporan Tahunan | Dental | Unit Pesakit Luar | Farmasi | Makmal | KKIA | Ucapan
Klinik Kesihatan Tersang
Dental

kktersang.jpg

Perkhidmatan pergigian dilaksanakan dua minggu sekali iaitu pada Rabu minggu pertama dan ketiga, secara dasarnya,walaubagaimanapun ia juga tertakluk pada jadual yang telah diedarkan.
Perkhidmatan ini datang dari Klinik Pergigian Raub.Satu pasukan terdiri dari Pegawai Pergigian dan beberapa anggota sokongan lain.Perkhidmatannya hanya tertumpu kepada cabutan dan nasihat berkaitan gigi.Secara purata sekali perkhidmatanya menafaatkan penduduk di sini sekitar 30 orang.

Enter content here

Enter supporting content here