Home

Laporan KKIA | Panel Penasihat Kesihatan | Komen | Pengenalan | Aktiviti Semasa | Kakitangan | Carta Organisasi | Berita Semasa | Laporan Tahunan | Dental | Unit Pesakit Luar | Farmasi | Makmal | KKIA | Ucapan
Klinik Kesihatan Tersang
KKIA

Klinik Kesisahatan Ibu Dan Anak / ABC

Klinik Ibu Dan Anak adalah perkhidmatan yang berteraskan perkhidmatan penjagaan kesihatan.Ianya dilaksanakanka oleh Jururawat Kesihatan dan anggota sokongan.Antara perkhidmatan utamanya ialah Klinik Pra-Natal,Post-Natal,Kanak-Kanak,Perancang Keluarga.Klinik Ibu dan anak ini telah mendapat bangna sendiri dan dijangkan beroperasi di bangunan baru mulai Jun 2001.Dibanguna baru ini juga yang di kenali sebagai ALternatif Birthing Centre.

kktersang.jpg

Enter supporting content here