Make your own free website on Tripod.com
News and Events | Contact Us
Unit Pesakit Luar

Unit Pesakit Luar Klinik Kesihatan Tersang

Unit ini merupakan nadi utama dalm perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat setempat. Diterajui oleh seorang pembantu perubatan U8 menjadikannya sebuah organisasi yang amat diperlukan oleh masyarakat.

Antara perkhidmatan yang diberikan ialah rawatan pesakit luar, rawatan kes kecemasan 24 jam ,pendidikan kesihatan,perkhidmatan ambulan.Bagi khidmat Pegawai Perubatan dijalankan seminggu sekali setiap hari rabu, Pegawai Perubatan datang dari Klinik kesihatan Cheroh. Unit ini merupakan nadi utama dalam perkdimatan kesihatan kerana menerima apa sahaja kes-kes rujukan dari unit lain

A bicycle; Actual size=240 pixels wide

Unit Pesakit Luar memeberikan perkdimatan kepada lebih 10,000 penduduk, purata setahun kedatangan pesakit ialah sekitar 12,000 orang

Perkdimatan Ambulan

Perkdimatan ambulan 24 sehari meliputi semua kes yang memerlukan ambulan!


Here we might add a GuestBook Web Gem so we can keep track of visitors.